1 Фотиҳа
2 Бақара
3 Оли Имрон
4 Нисо
5 Моида
6 Анъом
7 Аъроф
8 Анфол
9 Тавба
10 Юнус
11 Ҳуд
12 Юсуф
13 Роъд
14 Иброҳим
15 Ҳижр
16 Наҳл
17 Исро
18 Каҳф
19 Марям
20 Тоҳа
21 Анбиё
22 Ҳаж
23 Муъминун
24 Нур
25 Фурқон
26 Шуаро
27 Намл
28 Қосос
29 Анкабут
30 Рум
31 Луқмон
32 Сажда
33 Аҳзоб
34 Сабаъ
35 Фотир
36 Йаасийн
37 Соффаат
38 Сод
39 Зумар
40 Ғофир
41 Фуссилат
42 Шууро
43 Зухруф
44 Духон
45 Жосия
46 Аҳқоф
47 Муҳаммад
48 Фатҳ
49 Ҳужурот
50 Қоф
51 Зориёт
52 Тур
53 Нажм
54 Қамар
55 Ар-Роҳман
56 Воқиъа
57 Ҳадид
58 Мужодала
59 Ҳашр
60 Мумтаҳана
61 Соофф
62 Жума
63 Мунофиқун
64 Тағобун
65 Талоқ
66 Таҳрим
67 Мулк
68 Қалам
69 Ҳааққо
70 Маъориж
71 Нуҳ
72 Жин
73 Муззаммил
74 Муддассир
75 Қийаама
76 Инсон
77 Мурсалаат
78 Набаъ
79 Назиъаат
80 Абаса
81 Таквир
82 Инфитор
83 Мутоффифун
84 Иншиқоқ
85 Буруж
86 Ториқ
87 Аълаа
88 Ғошия
89 Фажр
90 Балад
91 Шамс
92 Лайл
93 Зуҳо
94 Шарҳ
95 Тийн
96 Алақ
97 Қадр
98 Баййина
99 Залзала
100 Аъдият
101 Қориъа
102 Такаасур
103 Аср
104 Ҳумаза
105 Фийл
106 Қурайш
107 Мааъуун
108 Кавсар
109 Каафирун
110 Наср
111 Масад
112 Ихлос
113 Фалақ
114 Наас

Маккада нозил бўлган. 34 оятдан иборат.


ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ

Меҳрибон ва раҳмли Аллоҳнинг номи ила бошлайман

ﺍﻟﳓﻢﳒﳁﳃﳀ

1. Алиф. Лаам. Мийм.

ﺗﲘﻠﱀﻚﱔ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺖﱻ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﲌ ﭐﻟﱀﺤﱺﻜﲔﻴﻢﲌﳁﳄﳀ

2. Ушбулар ҳикматли Китоб оятларидир.

ﻫﱻﺪﱾﻯ ﻭﱺﺭﱺﺣﱹﻤﱧﺔﱅ ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﺤﱹﺴﲔﻨﲘﻴﻦﱺﳁﳅﳀ

3. У муҳсинларга ҳидоят ва раҳматдир.

ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱨﻘﲘﻴﻤﱨﻮﻥﱧ ﭐﻟﺼﲄﻠﱁﻮﳎﺓﱧ ﻭﱺﻳﱨﺆﱹﺗﱨﻮﻥﱧ ﭐﻟﺰﲄﻛﱔﻮﳎﺓﱧ ﻭﱺﻫﱻﻢ ﺑﲐﭑﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ ﻫﱻﻢﱦ ﻳﱨﻮﻗﲘﻨﱨﻮﻥﱧﳁﳆﳀ

4. Улар намозни тўкис адо этадиган, закотни берадиган ва охиратга ишонч-ла иймон келтирадиганлардир.

ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻫﱻﺪﱾﻯ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦﲨ ﻭﱺﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻫﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﻤﱨﻔﱀﻠﲘﺤﱻﻮﻥﱧﳁﳇﳀ

5. Ана ўшалар Роббиларидан бўлган ҳидоятдадирлар. Ана ўшалар ўзлари нажот топгувчилардир.

ﻭﱺﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﲜ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺸﱓﺘﱧﺮﲌﻯ ﻟﱁﻬﱹﻮﱺ ﭐﻟﱀﺤﱺﺪﲘﻳﺚﲔ ﻟﲘﻴﱨﻀﲔﻞﱞ ﻋﱺﻦ ﺳﱺﺒﲐﻴﻞﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺑﲐﻐﱧﻴﱦﺮﲌ ﻋﲔﻠﱀﻢﲎ ﻭﱺﻳﱧﺘﱱﺨﲔﺬﱔﻫﱺﺎ ﻫﱻﺰﱻﻭﱼﺍﲬ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱿ ﻣﱲﻬﲌﻴﻦﱿﳁﳈﳀ

6. Одамлар орасида(ўзлари) илмсиз равишда Аллоҳнинг йўлидан адаштириш учун ва у(йўл)ни истеҳзо қилиш учун беҳуда сўзни сотиб оладиган кимсалар ҳам бор. Ана ўшаларга, ўзларига хорловчи азоб бор.

ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﺗﱨﺘﱦﻠﱁﻰﳎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻪﲘ ﺀﱧﺍﻳﱧ﮳ﺘﱨﻨﱧﺎ ﻭﱺﻟﱋﻰﳎ ﻣﱨﺴﱹﺘﱧﻜﱓﺒﲐﺮﱾﺍ ﻛﱔﺄﱁﻥ ﻟﱋﻢﱦ ﻳﱧﺴﱹﻤﱧﻌﱦﻬﱺﺎ ﻛﱔﺄﱁﻥﱱ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱂﺫﱨﻧﱧﻴﱦﻪﲘ ﻭﱺﻗﱀﺮﱾﺍﲨ ﻓﱁﺒﱧﺸﱝﲔﺮﱹﻩﱨ ﺑﲐﻌﱧﺬﱔﺍﺏﲍ ﺃﱁﻟﲘﻴﻢﲍﳁﳉﳀ

7. Қачон унга Бизнинг оятларимиз тиловат қилинса, худди уларни эшитмагандек, худди қулоғида оғирлик бордек, мутакаббирлик билан ортга қараб кетар. Бас, унга аламли азобнинг башоратини бер.

ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﱻ ﭐﻟﻨﱱﻌﲘﻴﻢﲌﳁﳊﳀ

8. Албатта, иймон келтириб, яхши амаллар қилганларга, ўшаларга неъмат жаннатлари бордир.

ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎﲨ ﻭﱺﻋﱹﺪﱺ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺣﱺﻘﱏﺎﲬ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﱻ ﭐﻟﱀﺤﱺﻜﲔﻴﻢﱨﳁﳋﳀ

9. Улар унда абадий қолурлар. Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир. Ва У Азийз ва Ҳакиймдир.

ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﺑﲐﻐﱧﻴﱦﺮﲌ ﻋﱺﻤﱧﺪﲚ ﺗﱧﺮﱺﻭﱹﻧﱧﻬﱺﺎﲨ ﻭﱺﺃﱁﻟﱀﻘﱁﻰﳎ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺭﱺﻭﱺ﮴ﺳﲔﻰﱺ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﻤﲘﻴﺪﱺ ﺑﲐﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﺑﱧﺚﲄ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﲘﻦ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺩﱧﺁﺑﱱﺔﲚﲬ ﻭﱺﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻣﱧﺂﺀﱫ ﻓﱁﺄﱁﻧﲲﺒﱧﺘﱦﻨﱧﺎ ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻣﲘﻦ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﺯﱺﻭﱹﺝﲢ ﻛﱔﺮﲌﻳﻢﲍﳁﳂﳃﳀ

10. У, сиз кўриб турганингиздек, осмонларни устунсиз яратган, сизларни тебратмаслиги учун ер юзига оғир тоғларни ташлаган ва у(ер)да ҳар турли жониворларни таратиб қўйган зотдир. Ва осмондан сув тушириб, у билан у(ер юзи)да турли гўзал ва карамли жуфтларни ўстириб қўйдик.

ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﺧﱺﻠﱀﻖﱻ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻓﱁﺄﱁﺭﱻﻭﻧﲘﻰ ﻣﱧﺎﺫﱧﺍ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻣﲘﻦ ﺩﱨﻭﻧﲘﻪﲘﲶﲬ ﺑﱧﻞﲌ ﭐﻟﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﱨﻮﻥﱧ ﻓﲘﻰ ﺿﱺﻠﱁ﮳ﻞﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲎﳁﳃﳃﳀ

11. Бу, Аллоҳнинг яратганидир. Қани Менга кўрсатинг-чи, Ундан бошқалар нимани яратдилар. Йўқ! Золимлар очиқ-ойдин адашувдадирлар.

ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺀﱧﺍﺗﱧﻴﱦﻨﱧﺎ ﻟﱂﻘﱀﻤﱧ﮳ﻦﱺ ﭐﻟﱀﺤﲔﻜﱓﻤﱧﺔﱁ ﺃﱁﻥﲌ ﭐﺷﱓﻜﱕﺮﱹ ﴦﲘﴥﴤﲘﲬ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻳﱧﺸﱓﻜﱕﺮﱹ ﻓﱁﺈﲐﻧﱱﻤﱧﺎ ﻳﱧﺸﱓﻜﱕﺮﱻ ﻟﲘﻨﱧﻔﱀﺴﲔﻪﲘﲶﲨ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻛﱔﻔﱁﺮﱺ ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻏﱔﻨﲘﻰﲇ ﺣﱺﻤﲘﻴﺪﱿﳁﳄﳃﳀ

12. Батаҳқиқ, Биз Луқмонга: «Аллоҳга шукр қил. Ким шукр қилса, ўзи учун қиладир. Ким ношукрлик қилса, бас, албатта, Аллоҳ беҳожат ва мақталган зотдир», деб ҳикматни бердик.

ﻭﱺﺇﲐﺫﱦ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻟﱂﻘﱀﻤﱧ﮳ﻦﱻ ﵖﲔﵔﺑﱦﻨﲘﻪﲘﲶ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﻳﱧﻌﲘﻈﱕﻪﱨﲵ ﻳﱧ﮳ﺒﱨﻨﱧﻰﲄ ﵖﱔﵐ ﺗﱨﺸﱓﺮﲌﻙﱓ ﺑﲐﭑﴦﴥﴤﲘﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﺸﱝﲔﺮﱹﻙﱔ ﻟﱁﻈﱕﻠﱀﻢﱪ ﻋﱺﻈﲔﻴﻢﱬﳁﳅﳃﳀ

13. Луқмон ўғлига ваъз-насиҳат қилиб айтганларини эсла: «Эй ўғилчам, Аллоҳга ширк келтирма. Албатта, ширк катта зулмдир».

ﻭﱺﻭﱺﺻﲄﻴﱦﻨﱧﺎ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﺑﲐﻮﱺ﮴ﻟﲘﺪﱺﻳﱦﻪﲘ ﺣﱺﻤﱧﻠﱁﺘﱦﻪﱨ ﺃﱂﻣﱲﻪﱨﲵ ﻭﱺﻫﱹﻨﱩﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻭﱺﻫﱹﻦﲎ ﻭﱺﻓﲘﺼﱺ﮳ﻠﱂﻪﱨﲵ ﻓﲘﻰ ﻋﱺﺎﻣﱧﻴﱦﻦﲌ ﺃﱁﻥﲌ ﭐﺷﱓﻜﱕﺮﱹ ﻟﲘﻰ ﻭﱺﻟﲘﻮﱺ﮴ﻟﲘﺪﱺﻳﱦﻚﱔ ﺇﲐﻟﱁﻰﲄ ﭐﻟﱀﻤﱧﺼﲔﻴﺮﱻﳁﳆﳃﳀ

14. Биз инсонга ота-онаси ҳақида тавсия қилдик: онаси уни заифлик устига заифлик билан кўтарди; уни сутдан ажратиш икки йилдадир. Менга ва ота-онага шукр қилгин. Ва қайтиш фақат Менгадир.

ﻭﱺﺇﲐﻥ ﺟﱺ﮳ﻬﱺﺪﱺﺍﻙﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰ﮵ ﺃﱁﻥ ﺗﱨﺸﱓﺮﲌﻙﱔ ﺑﲐﻰ ﻣﱧﺎ ﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﻟﱁﻚﱔ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻋﲔﻠﱀﻢﱬ ﻓﱁﵝﱁﵗ ﺗﱨﻄﲔﻌﱦﻬﱻﻤﱧﺎﲨ ﻭﱺﺻﱺﺎﺣﲔﺒﱦﻬﱻﻤﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﻣﱧﻌﱦﺮﱻﻭﻓﱅﺎﲨ ﻭﱺﭐﺗﱱﺒﲘﻊﱦ ﺳﱺﺒﲐﻴﻞﱔ ﻣﱧﻦﱹ ﺃﱁﻧﱧﺎﺏﱺ ﺇﲐﻟﱁﻰﲄﲬ ﺛﱂﻢﱱ ﺇﲐﻟﱁﻰﲄ ﻣﱧﺮﱹﺟﲌﻌﱨﻜﱕﻢﱦ ﻓﱁﺄﱂﻧﱧﺒﱰﲐﺌﱨﻜﱕﻢ ﺑﲐﻤﱧﺎ ﻛﱕﻨﺘﱨﻢﱦ ﺗﱧﻌﱦﻤﱧﻠﱂﻮﻥﱧﳁﳇﳃﳀ

15. Агар икковлари сени ўзинг билмаган нарсани Менга ширк келтиришга зўрласалар, бас, уларга итоат этма! Ва дунё-да икковларига яхшилик қил ҳамда Менга йўналганларнинг йўлига эргаш. Сўнгра қайтишингиз фақат Менгадир. Бас, Мен сизга нима амал қилганингиз хабарини берурман.

ﻳﱧ﮳ﺒﱨﻨﱧﻰﲄ ﺇﲐﻧﱱﻬﱺﺂ ﺇﲐﻥ ﺗﱧﻚﱕ ﻣﲘﺜﱀﻘﱁﺎﻝﱔ ﺣﱺﺒﱱﺔﲚ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺧﱺﺮﱹﺩﱧﻝﲎ ﻓﱁﺘﱧﻜﱕﻦ ﻓﲘﻰ ﺻﱺﺨﱹﺮﱺﺓﲙ ﺃﱁﻭﱹ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﺃﱁﻭﱹ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻳﱧﺄﱀﺕﲔ ﺑﲐﻬﱺﺎ ﭐﴦﴥﴤﱨﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻟﱁﻄﲔﻴﻒﱽ ﺧﱺﺒﲐﻴﺮﱿﳁﳈﳃﳀ

16. «Эй ўғилчам, албатта, у (амал) агар ачитқининг бир дона уруғича бўлса-ю, у бир қоя тош ичида ёки осмонларда ёхуд ерда бўлса ҳам, Аллоҳ уни келтирур. Албатта, Аллоҳ ўта лутфли ва ўта хабардор зотдир.»

ﻳﱧ﮳ﺒﱨﻨﱧﻰﲄ ﺃﱁﻗﲘﻢﲌ ﭐﻟﺼﲄﻠﱁﻮﳎﺓﱧ ﻭﱺﺃﱀﻣﱨﺮﱹ ﺑﲐﭑﻟﱀﻤﱧﻌﱦﺮﱻﻭﻑﲔ ﻭﱺﭐﻧﱦﻪﱧ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﱀﻤﱨﻨﻜﱔﺮﲌ ﻭﱺﭐﺻﱹﺒﲐﺮﱹ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﺻﱺﺎﺑﱧﻚﱔﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﱺﺰﱹﻡﲌ ﭐﵖﱓﵑﱂﻣﱨﻮﺭﲌﳁﳉﳃﳀ

17. «Эй ўғилчам, намозни тўкис адо қил, яхшиликка буюриб, ёмонликдан қайтар ва ўзингга етган мусийбатга сабр қил. Албатта, булар азм этилажак ишлардандир.»

ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱨﺼﱺﻌﱰﲘﺮﱹ ﺧﱺﺪﲄﻙﱔ ﻟﲘﻠﻨﱱﺎﺱﲜ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﺗﱧﻤﱦﺶﲜ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻣﱧﺮﱺﺣﱼﺎﲨ ﺇﲐﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﵖﱔﵐ ﻳﱨﺤﲔﺐﲅ ﻛﱕﻞﱞ ﻣﱨﺨﱹﺘﱧﺎﻝﲎ ﻓﱁﺨﱻﻮﺭﲎﳁﳊﳃﳀ

18. «Одамлардан такаббур-ла юз ўгирма ва ер юзида кибр-ҳаво ила юрма. Албатта, Аллоҳ ҳеч бир мутакаббир ва мақтанчоқни севмас.»

ﻭﱺﭐﻗﱀﺼﲔﺪﱹ ﻓﲘﻰ ﻣﱧﺸﱓﻴﲐﻚﱔ ﻭﱺﭐﻏﱓﻀﱻﺾﱹ ﻣﲘﻦ ﺻﱺﻮﱹﺗﲘﻚﱔﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﺃﱁﻧﻜﱔﺮﱺ ﭐﵖﱓﵑﱁﺻﱹﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻟﱁﺼﱺﻮﱹﺕﱻ ﭐﻟﱀﺤﱺﻤﲘﻴﺮﲌﳁﳋﳃﳀ

19. «Юришингда мўътадил бўл ва овозингни пасайтир. Чунки, овозларнинг энг ёмони эшакнинг овозидир.»

ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﺮﱺﻭﱹﺍﲯ ﺃﱁﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﺳﱺﺨﲄﺮﱺ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱱﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﻭﱺﺃﱁﺳﱹﺒﱧﻎﱁ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻧﲘﻌﱧﻤﱧﻪﱨﲵ ﻇﱔ﮳ﻬﲌﺮﱺﺓﱫ ﻭﱺﺑﱧﺎﻃﲔﻨﱧﺔﱅﲩ ﻭﱺﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﲜ ﻣﱧﻦ ﻳﱨﺠﱺ﮳ﺪﲘﻝﱕ ﻓﲘﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺑﲐﻐﱧﻴﱦﺮﲌ ﻋﲔﻠﱀﻢﲎ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻫﱻﺪﱾﻯ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺐﲎ ﻣﱲﻨﲘﻴﺮﲎﳁﳂﳄﳀ

20. Аллоҳ сизларга осмонлардаги нарсаларни ва ердаги нарсаларни беминнат хизматкор қилиб қўйганини ва сизга зоҳирий ва ботиний неъматларни мукаммал қилиб берганини билмадингизми?! Одамлар орасида илмсиз, ҳидоятсиз ва равшан китобсиз (бўла туриб) Аллоҳ ҳақида тортишадиганлари ҳам бор.