1 Фотиҳа
2 Бақара
3 Оли Имрон
4 Нисо
5 Моида
6 Анъом
7 Аъроф
8 Анфол
9 Тавба
10 Юнус
11 Ҳуд
12 Юсуф
13 Роъд
14 Иброҳим
15 Ҳижр
16 Наҳл
17 Исро
18 Каҳф
19 Марям
20 Тоҳа
21 Анбиё
22 Ҳаж
23 Муъминун
24 Нур
25 Фурқон
26 Шуаро
27 Намл
28 Қосос
29 Анкабут
30 Рум
31 Луқмон
32 Сажда
33 Аҳзоб
34 Сабаъ
35 Фотир
36 Йаасийн
37 Соффаат
38 Сод
39 Зумар
40 Ғофир
41 Фуссилат
42 Шууро
43 Зухруф
44 Духон
45 Жосия
46 Аҳқоф
47 Муҳаммад
48 Фатҳ
49 Ҳужурот
50 Қоф
51 Зориёт
52 Тур
53 Нажм
54 Қамар
55 Ар-Роҳман
56 Воқиъа
57 Ҳадид
58 Мужодала
59 Ҳашр
60 Мумтаҳана
61 Соофф
62 Жума
63 Мунофиқун
64 Тағобун
65 Талоқ
66 Таҳрим
67 Мулк
68 Қалам
69 Ҳааққо
70 Маъориж
71 Нуҳ
72 Жин
73 Муззаммил
74 Муддассир
75 Қийаама
76 Инсон
77 Мурсалаат
78 Набаъ
79 Назиъаат
80 Абаса
81 Таквир
82 Инфитор
83 Мутоффифун
84 Иншиқоқ
85 Буруж
86 Ториқ
87 Аълаа
88 Ғошия
89 Фажр
90 Балад
91 Шамс
92 Лайл
93 Зуҳо
94 Шарҳ
95 Тийн
96 Алақ
97 Қадр
98 Баййина
99 Залзала
100 Аъдият
101 Қориъа
102 Такаасур
103 Аср
104 Ҳумаза
105 Фийл
106 Қурайш
107 Мааъуун
108 Кавсар
109 Каафирун
110 Наср
111 Масад
112 Ихлос
113 Фалақ
114 Наас

Маккада нозил бўлган. 52 оятдан иборат.

ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧ﮳ﻦﲌ ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ

Меҳрибон ва раҳмли Аллоҳнинг номи ила бошлайман

ﺍﻟﳓﺮﲬ ﻛﲔﺘﱧ﮳ﺐﱽ ﺃﱁﻧﺰﱺﻟﱀﻨﱧ﮳ﻪﱨ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔ ﻟﲘﺘﱨﺨﱹﺮﲌﺝﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱺ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﻈﱟﻠﱂﻤﱧ﮳ﺖﲔ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﻨﱲﻮﺭﲌ ﺑﲐﺈﲐﺫﱦﻥﲌ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺻﲔﺮﱺ﮴ﻁﲔ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﲌ ﭐﻟﱀﺤﱺﻤﲘﻴﺪﲘﳁﳃﳀ

1. Алиф. Лаам. Ро. Бу китобни сенга одамларни Роббиларининг изни ила зулматлардан нурга, азийз ва мақталган Зотнинг йўлига чиқаришинг учун нозил қилдик.

ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜﲩ ﻭﱺﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻟﱊﲘﻠﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﲎ ﺷﱔﺪﲘﻳﺪﲙﳁﳄﳀ

2. Аллоҳ осмонлару ердаги нарсалар Уники бўлган Зотдир. Кофирлар ҳолига шиддатли азобдан вой бўлсин.

ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻳﱧﺴﱹﺘﱧﺤﲔﺒﱲﻮﻥﱧ ﭐﻟﱀﺤﱺﻴﱧﻮﳎﺓﱧ ﭐﻟﺪﲅﻧﱦﻴﱧﺎ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ ﻭﱺﻳﱧﺼﱻﺪﲅﻭﻥﱧ ﻋﱺﻦ ﺳﱺﺒﲐﻴﻞﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﻳﱧﺒﱦﻐﱨﻮﻧﱧﻬﱺﺎ ﻋﲔﻮﱺﺟﱼﺎﲬ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻓﲘﻰ ﺿﱺﻠﱁ﮳ﻞﲏ ﺑﱧﻌﲘﻴﺪﲚﳁﳅﳀ

3. Улар бу дунё ҳаётини охиратдан афзал кўрадиганлар, Аллоҳнинг йўлидан тўсадиганлар ва у(йўл)нинг эгри бўлишини хоҳлайдиганлардир. Ана ўшалар йироқ адашувдадирлар.

ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧﺎ ﻣﲘﻦ ﺭﲄﺳﱻﻮﻝﲍ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﲐﻠﲘﺴﱺﺎﻥﲌ ﻗﱁﻮﱹﻣﲘﻪﲘﲶ ﻟﲘﻴﱨﺒﱧﻴﱰﲐﻦﱺ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦﲨ ﻓﱁﻴﱨﻀﲔﻞﱟ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱨ ﻭﱺﻳﱧﻬﱹﺪﲘﻯ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱨﲬ ﻭﱺﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﱀﻌﱧﺰﲌﻳﺰﱻ ﭐﻟﱀﺤﱺﻜﲔﻴﻢﱨﳁﳆﳀ

4. Қайсики Пайғамбарни юборган бўлсак, баён қилиб бериши учун, ўз қавми тили ила юборганмиз. Бас, Аллоҳ кимни хоҳласа, залолатга кетказади, кимни хоҳласа, ҳидоятга соладир. У Азийз ва ҳикматли зотдир.

ﻭﱺﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺃﱁﺭﱹﺳﱺﻠﱀﻨﱧﺎ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﺑﲐ﮲ﱧﺎﻳﱧ﮳ﺘﲘﻨﱧﺂ ﺃﱁﻥﱦ ﺃﱁﺧﱹﺮﲌﺝﱹ ﻗﱁﻮﱹﻣﱧﻚﱔ ﻣﲘﻦﱺ ﭐﻟﻈﱟﻠﱂﻤﱧ﮳ﺖﲔ ﺇﲐﻟﱁﻰ ﭐﻟﻨﱲﻮﺭﲌ ﻭﱺﺫﱧﻛﱝﲔﺮﱹﻫﱻﻢ ﺑﲐﺄﱁﻳﱱﯩﳎﻢﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘﲬ ﺇﲐﻥﱱ ﻓﲘﻰ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﵖﱔﵕﻳﱧ﮳ﺖﲖ ﻟﱊﲘﻜﱕﻞﱝﲌ ﺻﱺﺒﱱﺎﺭﲎ ﺷﱔﻜﱕﻮﺭﲎﳁﳇﳀ

5. Батаҳқиқ, Биз Мусони оятларимиз ила: «Қавмингни зулматлардан нурга чиқар ва уларга Аллоҳнинг кунларини эслат! Албатта, бунда ҳар бир сабрли ва шукрли учун ибратлар бордир», деб юбордик.

ﻭﱺﺇﲐﺫﱦ ﻗﱁﺎﻝﱔ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰﳎ ﻟﲘﻘﱁﻮﱹﻣﲘﻪﲘ ﭐﺫﱦﻛﱕﺮﱻﻭﺍﲯ ﻧﲘﻌﱦﻤﱧﺔﱁ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﺇﲐﺫﱦ ﺃﱁﻧﺠﱺﯩﳎﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺀﱧﺍﻝﲌ ﻓﲘﺮﱹﻋﱺﻮﱹﻥﱧ ﻳﱧﺴﱻﻮﻣﱨﻮﻧﱧﻜﱕﻢﱦ ﺳﱻﻮﳒﺀﱧ ﭐﻟﱀﻌﱧﺬﱔﺍﺏﲌ ﻭﱺﻳﱨﺬﱔﺑﱰﲐﺤﱻﻮﻥﱧ ﺃﱁﺑﱦﻨﱧﺂﺀﱧﻛﱕﻢﱦ ﻭﱺﻳﱧﺴﱹﺘﱧﺤﱹﻴﱨﻮﻥﱧ ﻧﲘﺴﱺﺂﺀﱧﻛﱕﻢﱦﲬ ﻭﱺﻓﲘﻰ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻜﱕﻢ ﺑﱧﵝﱁﵚﺀﱬ ﻣﱰﲘﻦ ﺭﲄﺑﱰﲐﻜﱕﻢﱦ ﻋﱺﻈﲔﻴﻢﱬﳁﳈﳀ

6. Ўшанда Мусо қавмига: «Аллоҳнинг сизга берган неъматларини эсланг: У сизни Оли Фиръавндан қутқарди. Улар сизга бардавом ёмон азоб берардилар. Ўғилларингизни сўйиб ташлаб, қизларингизни тирик қолдирардилар. Ана ўшанда Роббингиздан буюк синов бордир», деган эди.

ﻭﱺﺇﲐﺫﱦ ﺗﱧﺄﱁﺫﱱﻥﱧ ﺭﱺﺑﱲﻜﱕﻢﱦ ﻟﱁﴣﲐﻦ ﺷﱔﻜﱔﺮﱹﺗﱨﻢﱦ ﵖﱔﵑﱁﺯﲌﻳﺪﱺﻧﱱﻜﱕﻢﱦﲨ ﻭﱺﻟﱁﴣﲐﻦ ﻛﱔﻔﱁﺮﱹﺗﱨﻢﱦ ﺇﲐﻥﱱ ﻋﱺﺬﱔﺍﺑﲐﻰ ﻟﱁﺸﱔﺪﲘﻳﺪﱿﳁﳉﳀ

7. (Яна унинг): «Ва Роббингиз (сизга): «Қасамки, агар шукр қилсангиз, албатта, сизга зиёда қилурман. Агар куфр келтирсангиз, албатта, азобим шиддатлидир», деб билдирган(ини эсланг).

ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﻣﱨﻮﺳﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻥ ﺗﱧﻜﱓﻔﱂﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﻭﱺﻣﱧﻦ ﻓﲘﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺟﱺﻤﲘﻴﻌﱫﺎ ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻟﱁﻐﱧﻨﲘﻰﲇ ﺣﱺﻤﲘﻴﺪﱽﳁﳊﳀ

8. Мусо деди: «Агар сиз ва ер юзидаги кимсалар ҳаммангиз куфр келтирсангизлар ҳам, албатта, Аллоҳ беҳожат ва мақталган Зотдир.

ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻜﱕﻢﱦ ﻧﱧﺒﱧﺆﱻﺍﲯ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻣﲘﻦ ﻗﱁﺒﱦﻠﲘﻜﱕﻢﱦ ﻗﱁﻮﱹﻡﲌ ﻧﱨﻮﺡﲢ ﻭﱺﻋﱺﺎﺩﲚ ﻭﱺﺛﱁﻤﱨﻮﺩﱧ ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻌﱦﺪﲘﻫﲔﻢﱦ ﵖﱔﵐ ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﴦﴥﴤﱨﲬ ﺟﱺﺂﺀﱧﺗﱦﻬﱻﻢﱦ ﺭﱻﺳﱻﻠﱂﻬﱻﻢ ﺑﲐﭑﻟﱀﺒﱧﻴﱰﲐﻨﱧ﮳ﺖﲔ ﻓﱁﺮﱺﺩﱲﻭﳒﺍﲯ ﺃﱁﻳﱦﺪﲘﻳﱧﻬﱻﻢﱦ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻓﱀﻮﱺ﮴ﻫﲔﻬﲌﻢﱦ ﻭﱺﻗﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻧﱱﺎ ﻛﱔﻔﱁﺮﱹﻧﱧﺎ ﺑﲐﻤﱧﺂ ﺃﱂﺭﱹﺳﲔﻠﱀﺘﱨﻢ ﺑﲐﻪﲘﲶ ﻭﱺﺇﲐﻧﱱﺎ ﻟﱁﻔﲘﻰ ﺷﱔﻚﱝﲖ ﻣﱰﲘﻤﱱﺎ ﺗﱧﺪﱹﻋﱻﻮﻧﱧﻨﱧﺂ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻪﲘ ﻣﱨﺮﲌﻳﺐﲎﳁﳋﳀ

9. Сизга ўзингиздан олдин ўтган Нуҳ, Од, Самуд қавмларининг ва улардан кейингиларнинг, Аллоҳдан ўзга ҳеч ким билмайдиганларнинг хабари келмадими? Уларга Пайғамбарлари очиқ-ойдин ҳужжатлар билан келдилар. Улар эса, қўлларини оғизларига қўйиб: «Биз сиз бизни чақираётган нарсада шубҳалантирувчи шакдадирмиз!» дедилар.

ﲿ ﻗﱁﺎﻟﱁﺖﱹ ﺭﱻﺳﱻﻠﱂﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﻓﲘﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺷﱔﻚﱣ ﻓﱁﺎﻃﲔﺮﲌ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜﲨ ﻳﱧﺪﱹﻋﱻﻮﻛﱕﻢﱦ ﻟﲘﻴﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱺ ﻟﱁﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺫﱨﻧﱨﻮﺑﲐﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﻳﱨﺆﱺﺧﲃﲔﺮﱺﻛﱕﻢﱦ ﺇﲐﻟﱁﻰ﮵ ﺃﱁﺟﱺﻞﲎ ﻣﱲﺴﱺﻤﱵﻰﲬ ﻗﱁﺎﻟﱂﻮﳒﺍﲯ ﺇﲐﻥﱦ ﺃﱁﻧﺘﱨﻢﱦ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﱧﺸﱔﺮﱿ ﻣﱰﲘﺜﱀﻠﱂﻨﱧﺎ ﺗﱨﺮﲌﻳﺪﱻﻭﻥﱧ ﺃﱁﻥ ﺗﱧﺼﱻﺪﲅﻭﻧﱧﺎ ﻋﱺﻤﱱﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻳﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻ ﺀﱧﺍﺑﱧﺂﺅﱻﻧﱧﺎ ﻓﱁﺄﱀﺗﱨﻮﻧﱧﺎ ﺑﲐﺴﱻﻠﱀﻄﱔ﮳ﻦﲎ ﻣﱲﺒﲐﻴﻦﲎﳁﳂﳃﳀ

10. Пайғамбарлари уларга: «Осмонлару ернинг яратгувчиси бўлмиш Аллоҳга шак борми? У сизларни гуноҳларингизни мағфират қилишга ва ўзингизни маълум муддатга қолдиришга чақирмоқда-ку!» дедилар. Улар эса: «Сиз бизга ўхшаш башардан ўзга ҳеч нарса эмассиз. Бизни оталаримиз ибодат қилиб юрган нарсадан тўсмоқчисиз. Бас, бизга очиқ-ойдин ҳужжат келтиринг», дедилар.

ﻗﱁﺎﻟﱁﺖﱹ ﻟﱁﻬﱻﻢﱦ ﺭﱻﺳﱻﻠﱂﻬﱻﻢﱦ ﺇﲐﻥ ﻧﱱﺤﱹﻦﱻ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﱧﺸﱔﺮﱿ ﻣﱰﲘﺜﱀﻠﱂﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﻟﱁ﮳ﻜﲔﻦﲄ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻳﱧﻤﱨﻦﲅ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﻦ ﻳﱧﺸﱔﺂﺀﱨ ﻣﲘﻦﱹ ﻋﲔﺒﱧﺎﺩﲘﻩﲘﲶﲨ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﻟﱁﻨﱧﺂ ﺃﱁﻥ ﻧﱱﺄﱀﺗﲘﻴﱧﻜﱕﻢ ﺑﲐﺴﱻﻠﱀﻄﱔ﮳ﻦﲍ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﺑﲐﺈﲐﺫﱦﻥﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘﲬ ﻭﱺﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﺘﱧﻮﱺﻛﱞﻞﲌ ﭐﻟﱀﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧﳁﳃﳃﳀ

11. Пайғамбарлари уларга: «Биз сизга ўхшаш башардан ўзга ҳеч нарса эмасмиз. Лекин Аллоҳ Ўз бандаларидан кимни хоҳласа, ўшанга (пайғамбарлик) инъом қилур. Биз ўзимизча сизга бирор ҳужжат келтира олмаймиз, илло Аллоҳнинг изни ила. Мўминлар фақат Аллоҳгагина таваккал қилсинлар.

ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻟﱁﻨﱧﺂ ﺃﱁﵖﱞﵐ ﻧﱧﺘﱧﻮﱺﻛﱞﻞﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﻗﱁﺪﱹ ﻫﱺﺪﱺﯨﻨﱧﺎ ﺳﱻﺒﱨﻠﱁﻨﱧﺎﲬ ﻭﱺﻟﱁﻨﱧﺼﱹﺒﲐﺮﱺﻥﱱ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﻣﱧﺂ ﺀﱧﺍﺫﱧﻳﱦﺘﱨﻤﱨﻮﻧﱧﺎﲬ ﻭﱺﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﺘﱧﻮﱺﻛﱞﻞﲌ ﭐﻟﱀﻤﱨﺘﱧﻮﱺﻛﱝﲔﻠﱂﻮﻥﱧﳁﳄﳃﳀ

12. Нима учун биз Аллоҳга таваккал қилмас эканмиз?! Ҳолбуки, У бизни йўлимизга ҳидоят қилди. Бизга берган озорларингизга, албатта, сабр қиламиз. Таваккал қилувчилар фақат Аллоҳгагина таваккал қилсинлар», дедилар.

ﻭﱺﻗﱁﺎﻝﱔ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻟﲘﺮﱻﺳﱻﻠﲘﻬﲌﻢﱦ ﻟﱁﻨﱨﺨﱹﺮﲌﺟﱺﻨﱱﻜﱕﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺃﱁﺭﱹﺿﲔﻨﱧﺂ ﺃﱁﻭﱹ ﻟﱁﺘﱧﻌﱨﻮﺩﱨﻥﱱ ﻓﲘﻰ ﻣﲘﻠﱋﺘﲘﻨﱧﺎﲨ ﻓﱁﺄﱁﻭﱹﺣﱺﻰ﮵ ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ ﺭﱺﺑﱲﻬﱻﻢﱦ ﻟﱁﻨﱨﻬﱹﻠﲘﻜﱔﻦﲄ ﭐﻟﻈﱞ﮳ﻠﲘﻤﲘﻴﻦﱺﳁﳅﳃﳀ

13. Куфр келтирганлар ўз Пай-ғамбарларига: «Албатта, биз сизларни еримиздан чиқариб юборурмиз ёки, албатта, миллатимизга қайтурсизлар», дедилар. Бас, Роббилари уларга: «Албатта, Биз золимларни ҳалок қилурмиз.

ﻭﱺﻟﱁﻨﱨﺴﱹﻜﲔﻨﱧﻨﱱﻜﱕﻢﱨ ﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻌﱦﺪﲘﻫﲔﻢﱦﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻟﲘﻤﱧﻦﱹ ﺧﱺﺎﻑﱺ ﻣﱧﻘﱁﺎﻣﲘﻰ ﻭﱺﺧﱺﺎﻑﱺ ﻭﱺﻋﲔﻴﺪﲘﳁﳆﳃﳀ

14. Ва улардан сўнг у ерга сизни жойлаштирурмиз. Бу эса, мақомимдан хавф қилганлар ва таҳдидимдан қўрққанлар учундир», деб ваҳий қилди.

ﻭﱺﭐﺳﱹﺘﱧﻔﱀﺘﱧﺤﱻﻮﺍﲯ ﻭﱺﺧﱺﺎﺏﱺ ﻛﱕﻞﱟ ﺟﱺﺒﱱﺎﺭﲍ ﻋﱺﻨﲘﻴﺪﲚﳁﳇﳃﳀ

15. Фатҳу нусрат сўрадилар ва ҳар бир жабрчи, саркаш кимса ноумидликка учради.

ﻣﱰﲘﻦ ﻭﱺﺭﱺﺁﴢﲐﻪﲘﲶ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱨ ﻭﱺﻳﱨﺴﱹﻘﱁﻰﳎ ﻣﲘﻦ ﻣﱱﺂﺀﲚ ﺻﱺﺪﲘﻳﺪﲚﳁﳈﳃﳀ

16. Унинг ортида жаҳаннам бордир. Йиринг сув ила суғориладир.

ﻳﱧﺘﱧﺠﱺﺮﲄﻋﱻﻪﱨﲵ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻳﱧﻜﱔﺎﺩﱨ ﻳﱨﺴﲔﻴﻐﱨﻪﱨﲵ ﻭﱺﻳﱧﺄﱀﺗﲘﻴﻪﲘ ﭐﻟﱀﻤﱧﻮﱹﺕﱻ ﻣﲘﻦ ﻛﱕﻞﱝﲌ ﻣﱧﻜﱔﺎﻥﲎ ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻫﱻﻮﱺ ﺑﲐﻤﱧﻴﱰﲐﺖﲖﲨ ﻭﱺﻣﲘﻦ ﻭﱺﺭﱺﺁﴢﲐﻪﲘﲶ ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱽ ﻏﱔﻠﲘﻴﻆﱙﳁﳉﳃﳀ

17. Уни ютишга уринади-ю, юта олмас. Унга ҳар томондан ўлим келади-ю, ўла олмас. Унинг ортидан эса, қаттиқ азоб бор.

ﻣﱱﺜﱁﻞﱕ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦﲨ ﺃﱁﻋﱹﻤﱧ﮳ﻠﱂﻬﱻﻢﱦ ﻛﱔﺮﱺﻣﱧﺎﺩﲙ ﭐﺷﱓﺘﱧﺪﲄﺕﱹ ﺑﲐﻪﲘ ﭐﻟﺮﲃﲌﻳﺢﱻ ﻓﲘﻰ ﻳﱧﻮﱹﻡﲍ ﻋﱺﺎﺻﲔﻒﲖﲨ ﵖﱞﵐ ﻳﱧﻘﱀﺪﲘﺭﱻﻭﻥﱧ ﻣﲘﻤﱱﺎ ﻛﱔﺴﱺﺒﱨﻮﺍﲯ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺷﱔﻰﱹﺀﲚﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻫﱻﻮﱺ ﭐﻟﻀﲄﻠﱁ﮳ﻞﱕ ﭐﻟﱀﺒﱧﻌﲘﻴﺪﱻﳁﳊﳃﳀ

18. Роббиларига куфр келтирганларнинг амалларининг мисоли, худди бўронли кунда шамол учириб кетган кулга ўхшайдир. Улар ўз касбларидан бирор нарсага эга бўлмаслар. Ана ўша узоқ адашувнинг ўзидир.

ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﺗﱧﺮﱺ ﺃﱁﻥﱱ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﺧﱺﻠﱁﻖﱺ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧ﮳ﻮﱺ﮴ﺕﲔ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﱺ ﺑﲐﭑﻟﱀﺤﱺﻖﲃﲌﲬ ﺇﲐﻥ ﻳﱧﺸﱔﺄﱀ ﻳﱨﺬﱓﻫﲔﺒﱦﻜﱕﻢﱦ ﻭﱺﻳﱧﺄﱀﺕﲔ ﺑﲐﺨﱺﻠﱀﻖﲎ ﺟﱺﺪﲘﻳﺪﲚﳁﳋﳃﳀ

19. Аллоҳ осмонлару ерни ҳақ ила яратиб қўйганини кўрмадингми? Агар истаса, сизларни кетказиб, янги халқ келтирадир.

ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺑﲐﻌﱧﺰﲌﻳﺰﲎﳁﳂﳄﳀ

20. Бу эса, Аллоҳ учун қийин эмас.